Vanuit Westcoaching is het de norm dat we altijd systeemgericht te werk gaan. De opdrachtgever heeft invloed op de mate waarin we dat gaan doen. Systeemgericht betekent bij ons dat we binnen de omgeving van de jeugdige de diverse leefmilieu’s meenemen in de coaching. Om zo externe factoren te kunnen waarnemen die invloed hebben op het gedrag, dus op het doel. Dit gaat altijd in overleg met de opdrachtgever en in samenspraak met de jeugdige. Daarnaast werken onze coaches ook op dit gebied methodisch en zorgvuldig, om het effect en rendement te behouden.

Waarom deze manier van werken?
Omdat veel van de situaties die we tegenkomen het resultaat is van multi-problematiek (of omdat multi-problematiek er onderdeel van uitmaakt), is het gunstig om op deze manier te werk te gaan. Tijdens de coaching en gesprekken zien wij, net zoals veel hulpverleners, dat een oorzaak van een ongemotiveerde houding en/of ongewenst gedrag niet altijd intrinsiek georiënteerd is. Wil je het gedrag het beste kunnen begrijpen, dan dien je binnen het pedagogisch/agogisch kader op zoek te gaan naar antwoorden.

Dit zorgt ervoor dat je gesprekken en uitingen die een jeugdige doet, beter in context kunt plaatsen waardoor je ook beter weet hoe je de coaching kunt voortzetten. Alle leefmilieu’s hebben invloed op elkaar.

Zo neemt een persoon ervaringen mee van de ene leefwereld naar de andere en krijgt hij/zij op zijn beurt weer ervaringen van anderen mee, afkomstig vanuit hun eigen belevingswereld. Deze dynamiek beïnvloedt het gedrag van de jeugdige en zorgt ervoor dat we als jeugdprofessionals mee kunnen veren.

(Zie afbeelding ter illustratie)

We weten middels onze methodiek al snel een klik om te zetten in een vertrouwensband en jongeren aan te zetten tot een gemotiveerde houding. Wanneer je een beeld hebt van de omgeving en ook invloed kunt uitoefenen op bijvoorbeeld ouders, vrienden, werk, enzovoorts, dan kun je drempels helpen verlagen. Zodat de persoon in kwestie beter vooruit komt.