Onze Missie

Westcoaching wil jongeren helpen specifieke competenties en vaardigheden te ontwikkelen om zo een goed en helder toekomstperspectief te kunnen realiseren. De competenties, het karakter en de talenten van de jeugdige moeten allemaal bijdragen aan het creëren van een stabiele basis. Wij willen jongeren weerbaar en zelfredzaam maken zodat ze kunnen omgaan met situaties waarin zij moeilijkheden hebben of kunnen ervaren. Dit doen we door te coachen op het gebied van onderwijs, op sociaal emotioneel vlak, binnen de context van de hedendaagse jeugdcultuur (interactie en omgaan met de peergroep) en in/op situaties buiten schooltijd, zoals sport en werk. We richten ons dus relatief minder op de omgeving en veel meer op de jonge persoon (en het thuissysteem) die, zoveel mogelijk intrinsiek gemotiveerd en op eigen kracht, uit een negatieve omgeving moet kunnen groeien.

Onze Visie

Westcoaching innoveert en pioniert op het gebied van jongerencoaching met oog voor de behoeften van de jongeren en de omgeving waarin de jongeren leven. De jongeren moeten tijdens en na de coaching een gezonde verbinding weten te vinden en vast te houden met een omgeving die goed is voor hun ontwikkeling.