Bij deze vorm van coaching wordt de focus volledig gelegd op alle leefgebieden van de jongere om overzicht te krijgen en te kunnen zien waarbij en wat voor ondersteuning er nodig is. Na het formuleren van het doel staat de coach gedurende het hele traject naast de jongere, legt hij/zij contact met alle betrokkenen en gaan zij samen aan de slag om het doel te behalen.

De jongere wordt gaandeweg in de praktijk gecoacht en getoetst om de ontwikkeling te stimuleren en om te zien op welk gebied de jongere groeit en waar de jongere nog moeite mee heeft (In deze fase is het bij sommige jongeren erg belangrijk om te weten hoe de groepsdynamiek van zn peergroep eruit ziet en wat zijn rol/aandeel daarin is. Dit zodat de dynamiek positief beïnvloed/gestuurd kan worden door de coach om zo de jongere te helpen tot gedragsverandering). Dit kan betekenen dat de coach ’s ochtends vroeg, ’s middags en/of ’s avonds laat met de jongere op pad gaat om te ondersteunen, observeren en coachen binnen een bepaald milieu.

Tijdens het traject is er tussen de fysieke contactmomenten ook regelmatig contact via de telefoon en social media. Zo blijft de coach dichtbij en makkelijk bereikbaar.

Wie komen in aanmerking?

Jongeren tussen de 8 en 23 jaar die:

 • Worstelen met een agressieprobleem
 • Kampen met een motivatieprobleem
 • Zich gestigmatiseerd voelen en niet weten hoe daarmee om te gaan.
 • Weinig of geen inzicht hebben in eigen handelen en daardoor in problemen komen
 • Sociaal onhandig zijn
 • Zich niet aan de regels houden
 • Veel schoolverzuim hebben
 • Moeite hebben met gezag
 • Moeite hebben met vertrouwen en daar hinder door ondervinden
 • Niet goed kunnen functioneren in groepsverband
 • Pestgedrag vertonen of het slachtoffer daarvan zijn
 • Te maken hebben met een vorm van een crisis
 • Jeugdigen met internaliserende problematiek