Westcoaching is een organisatie gericht op jongeren die te maken hebben met (meervoudige) problematiek binnen diverse leefmilieus. De organisatie richt zich op het ontwikkelen van talenten en ontwerpen van activiteiten waarbij we hen leren deze toe te passen in het dagelijks leven. Hierdoor kunnen jongeren in hun eigen kracht gezet worden en aangereikte tools eigen maken. Dit helpt hen om goed, gemotiveerd, optimistisch en veilig te kunnen werken aan een reëel toekomstperspectief waarbij de invloed op en van de hedendaagse (online) jeugdcultuur meegenomen wordt in de coaching.

Het (voortgezet) onderwijs herbergt jongeren die in één van de belangrijkste levensfasen verkeren waarin er over grote levensvragen en maatschappelijke kwesties diep nagedacht wordt. In deze fase komt identiteitsvorming en het vinden van je eigen groep en mening sterk naar voren. Het is daarom ook essentieel dat in roerige tijden zoals deze de jongeren begeleid en ondersteund kunnen worden en een sparringpartner vinden van wie ze advies kunnen en durven aan te nemen zodat ze resultaat gericht kunnen werken.

Binnen het gezinssysteem is het uitgangspunt van onze inzet dat jongeren een veilige thuisomgeving ervaren en leren hoe om te gaan met spanningen, wrijvingen de verschillende rollen. Het is van belang dat overige leden van het gezin bij dit proces betrokken worden. Ook krijgt de jongere ondersteuning geboden die hem/haar inzicht moet bieden in hoe je thuis de dag goed start en afsluit zodat je gemotiveerd kunt werken aan je doel. Er worden tijdens de begeleiding ook concrete tools aangereikt om in te kunnen zetten zodat er een gezond gezinssysteem kan ontstaan waar iedere deelnemer in kan functioneren.

Westcoaching kenmerkt zich door het snel kunnen aansluiten tot de belevingswereld van jongeren. Middels onze methodiek weten wij onszelf dusdanig te presenteren en (ped)agogisch in te stellen dat wij in de ogen van jongeren voldoen aan alle essentiële competenties waardoor wij in staat worden gesteld hen te begeleiden. Dit heeft een positieve en effectieve werking op de coaching. Samen met het team profileren wij ons als professionele en betrouwbare coaches, waardoor wij een bekend en vertrouwd gezicht worden onder zowel professionals, leerlingen/jongeren en hun netwerk. Dit zorgt ervoor dat er een laagdrempelige benadering is, een snelle aansluiting plaatsvindt en er een klik ontstaat die verder uitgroeit tot een vertrouwensrelatie waarbij er al gauw succeservaringen worden opgedaan.

Bij het uitoefenen van de functie als coach/trainer komen wij steeds vaker jongeren tegen die (nog) geen diploma hebben of totaal geen zin meer hebben in school. Vanuit onze rol als (ped)agogen en hulpverleners voelen wij ons verantwoordelijk om samen met de doelgroep verandering aan te brengen in dit soort situaties. Voor ons is het van belang om uit te zoeken hoe het komt dat deze jongeren hun interesse kwijt zijn en wat de obstakels zijn. In die zoektocht is het essentieel te kijken naar hoe externe factoren hun invloed uitoefenen op dit soort jongeren. De jeugdcultuur, sociale onrust, een dynamische sociale media omgeving en een onstabiele thuissituatie spelen hierbij een grote rol.

Vanuit onze expertise willen wij jeugdigen en professionals ondersteuning bieden gericht op onderlinge interactie, wederzijds begrip en motivatie. Ook willen we de deelnemers inzicht bieden in het denkproces van jongeren met een bepaalde mentaliteit/houding en hoe dat eruitziet in groepsverband én onder peerpressure.
Wat wij willen bereiken is dat alle deelnemers op een effectieve, tactische manier om kunnen gaan met onbegrip, gevoel van uitsluiting en demotiverende factoren. Dit willen wij op een comfortabele, (ped)agogisch verantwoorde manier teweegbrengen waarbij we de aanpak op maat afstemmen.

En om dat te kunnen bereiken biedt Westcoaching coaching en training aan, met diverse agogische en didactische elementen en een creatieve touch. Zodat we bruggen kunnen slaan en kunnen verbinden en uiteindelijk écht perspectief kunnen bieden.