• Funfact: We zijn actief als hulpverleners en coaches binnen het jeugddomein, maar De Westcoaching Impact-Methode van Westcoaching is voor het eerst ingezet in het voortgezet onderwijs.

Begin 2016 werd de eerste jeugdige gecoacht op een VO school in Den Haag en het coachen binnen dat leefgebied sluit erg goed aan op onze filosofie. In de kern werken wij met de jeugdige(n) namelijk naar een reëel toekomstperspectief en dat bewerkstellig je ons inziens het best met een diploma op zak. Wij gaan met het coaching-/hulpverleningstraject dat we inzetten voor lange termijn succes, en daar kan het school-stuk heel goed aan bijdragen. Op deze manier combineren wij onderwijs en zorg op een effectieve manier, al jaren lang.

In 2023 lopen er op welgeteld op 45 scholen coaches rond van Westcoaching. De hulpvraag verschilt per school maar heeft ten grondslag het verbeteren van de kwaliteit van leren, het beïnvloeden van gedrag en het werken naar autonomie. Zowel op individueel vlak als in groepsverband.

  • Nog een Funfact: Een van de projecten op een VO waarbij we de cultuur adequaat hebben weten te beïnvloeden is vastgelegd in een documentaire in samenwerking met Pharos (GGD). De documentaire, genaamd ‘Welbevinden’, stond o.a. een week op de voorpagina van de site van de VO-Raad. Nieuwsgierig? Klik op de link de docu (en daaronder ook het gesprek met alle betrokkenen) te bekijken.
    https://www.vo-raad.nl/nieuws/documentaire-over-welbevinden-van-leerlingen

De hulpvraag voor coaching op school komt veelal van de school zelf maar kan ook ontstaan vanuit een leerling zelf of een ouder. We leren de leerling omgaan met obstakels die hij/zij ervaart op school waarbij de aanpassing voor het grootste gedeelte vanuit de leerling zelf zal moeten komen. Wanneer de leerling op sociaal emotioneel vlak groeit en daarnaast weet hoe hij/zij school op consistente wijze weet te waarderen (middels plannen, voorbereiden, leren etc) ontstaan er succeservaringen. Het effect daarvan zal zichtbaar zijn voor zowel leerling als docent. De sociaal emotionele ontwikkeling blijft te allen tijden een belangrijk onderdeel van het hoofddoel. Leerlingen moeten zich veilig kunnen voelen binnen de groep en de dynamiek die erbij hoort. Wanneer de leerling zich heeft kunnen positioneren, ontstaat er een gevoel van veiligheid. Zo hebben we bijvoorbeeld ook veel aandacht voor impulsief gedrag en voor een passieve/dominante houding bij leerlingen die voor problemen kan zorgen.
De coaching vindt grotendeels op school plaats tijdens schooltijden en er is frequent overleg met de mentor en/of afdelingsleider en/of coördinator passend onderwijs. De coach werkt altijd methodisch en volgens plan waarbij het traject goed gevolgd kan worden middels onze wijze waarop verslaglegging plaatsvindt.

Onze inzet op school wordt in de basis gefinancierd vanuit schoolgelden en/of vanuit het samenwerkingsverband. In sommige gevallen financiert de gemeente het volledige traject of een deel ervan.

Aanmelden of meer weten? Klik dan hier of neem contact op met één van onze adviseurs via 085-0606089.