• Funfact: We zijn enorm actief als hulpverleners en coaches binnen het jeugddomein, maar De Westcoaching Impact-Methode van Westcoaching is voor het eerst ingezet in het voortgezet onderwijs.

Begin 2016 werd de eerste jeugdige gecoacht op een VO school in Den Haag en het coachen binnen dat leefgebied sluit erg goed aan op onze filosofie. In de kern werken wij met de jeugdige(n) namelijk naar een reëel toekomstperspectief en dat bewerkstellig je ons inziens het best met een diploma op zak. Wij gaan met het coaching-/hulpverleningstraject dat we inzetten voor lange termijn succes, en daar kan het school-stukje heel goed aan bijdragen. Op deze manier combineren wij onderwijs en zorg op een effectieve manier, al jaren lang.

In 2021 lopen er op welgeteld op 35 scholen coaches rond van Westcoaching. De hulpvraag verschilt per school maar heeft ten grondslag het verbeteren van de kwaliteit van leren, het beïnvloeden van gedrag en het werken naar autonome motivatie. Zowel op individueel vlak als in groepsverband.

  • Nog een Funfact: Een van de projecten op een VO waarbij we de cultuur zowat 180 graden hebben weten te draaien, is vastgelegd in een documentaire in samenwerking met Pharos (een tak van het ministerie van OCW). De documentaire, genaamd ‘Welbevinden’, stond o.a. een week op de voorpagina van de VO-Raad. Nieuwsgierig? Klik op de link de docu (en daaronder ook het gesprek met alle betrokkenen) te bekijken.
    https://www.vo-raad.nl/nieuws/documentaire-over-welbevinden-van-leerlingen

De hulpvraag kan komen vanuit het perspectief van een leerling. We leren de leerling dan omgaan met obstakels die hij/zij ervaart op school waarbij de aanpassing voor het grootste gedeelte vanuit de leerling komt. Wanneer de leerling op sociaal emotioneel vlak groeit en daarnaast weet hoe hij/zij school op consistente wijze weet te waarderen (middels plannen, voorbereiden, leren etc) ontstaan er succeservaringen. Het effect daarvan zal zichtbaar zijn voor zowel leerling als docent. het sociaal emotioneel vlak blijft als we kijken naar de trajecten die we uitvoeren wel het hoofddoel. Leerlingen moeten zich veilig kunnen voelen binnen de groep en de dynamiek die erbij hoort. Wanneer er een vorm van acceptatie is, ontstaat er een gevoel van veiligheid.