Met als doel het creëren van, en werken aan, reëel toekomstperspectief.

Westcoaching verzorgt specialistische coaching en training op maat – Aan jeugdigen binnen het onderwijs en in het bredere sociaal domein –

Westcoaching is een professionele en zeer actieve organisatie die zich richt op jeugd en hun leefomgeving. Wij verzorgen specialistische coaching en training op maat aan jeugdigen binnen het onderwijs en in het bredere sociaal domein. Met als doel het creëren van- en werken aan reëel toekomstperspectief.

Doelgroep – Jongeren t/m 23 jaar

Veel jongeren in Nederland lopen in het onderwijs en binnen andere leefgebieden tegen problemen aan die hen onoverkomelijk lijken. De situatie waarin zo een jongere verkeert kan zorgen voor destructieve gedachten en een ongemotiveerde houding. Ze geloven niet in een doel en zijn moeilijk vooruit te branden. Ze zijn liever op een plek waar ze niet geconfronteerd worden met de realiteit en staan daardoor stil. Wij helpen dit soort jongeren weer op weg. Wij zorgen voor activatie en motivatie, maken het doel weer helder en geven ze tools om ernaartoe te kunnen werken.

Hoe?

Westcoaching is HKZ (ISO 9001 Jeugdzorg) gecertificeerd en werkt met een unieke benadering en methodiek. Deze manier van werken heeft ervoor gezorgd dat we al honderden jongeren hebben kunnen coachen naar succes. De Westcoaching Impact-Methode werkt motiverend, effectief en doelgericht. Om deze reden worden we voornamelijk en grootschalig ingezet door gemeenten, het primair onderwijs en door het voortgezet onderwijs + MBO waarbij we jongeren individueel en/of in groepsverband coachen en trainen.

Netwerk en Dynamiek

Jeugdigen zijn erg beïnvloedbaar. Daar proberen professionals vanuit het onderwijs, sociaal domein en hulpverlening op in te spelen om hen te helpen in hun ontwikkeling. Ook de ouders, familie en vrienden hebben daar bewust en onbewust invloed op. Om optimaal rendement te kunnen halen uit het contact, coachen we systeemgericht. Dat wil zeggen dat we samenwerken met het netwerk om de jeugdige optimaal te kunnen ondersteunen. Wanneer de hulpvraag breed wordt getrokken, kunnen we ouders ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen en hen trainen in de pedagogische aanpak. Hiermee kunnen we invloed uitoefenen op de dynamiek binnen een specifieke leefwereld om zo te kunnen sturen richting de gestelde doelen.

Jeugdcultuur

Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en invloeden vanuit sociale media, zie je dat de jeugdproblematiek onder jongeren uit diverse regio’s grotendeels dezelfde kenmerken vertoont. De jeugdcultuur is een mengelmoes geworden van gedragingen en codes die uit allerlei uithoeken van de samenleving samenkomt. Een groot deel van de jongeren die te maken heeft met multi-problematiek vertoont gedrag die gekenmerkt wordt door de straatcultuur. Omdat daar andere (gedrags)codes, ongeschreven regels en normen en waarden gelden, kan het soms lastig zijn om contact te maken, laat staan gedrag beïnvloeden. Los van het feit dat wij jongeren hier zelf in coachen, bieden we ook trainingen en workshops aan waarbij wij op een interessante manier bepaalde codes, belangrijke elementen en de specifieke denkwijze inzichtelijk maken. Zo kan een betrokkene zelf beter contact maken en meer diepgang creëren tijdens een gesprek. 

Concreet aanbod:

 • Effectieve en Specialistische Coaching op maat

 • Aan jongeren binnen het onderwijs en binnen andere leefmilieu’s

 • Coaching waarbij er aandacht is voor alle leefgebieden

 • Extra aandacht voor type benadering en identiteit

 • Advies en praktische tools

 • Jeugdigen

 • Professionals

 • Coaching & Trainingen

 • Workshops

 • Ambulant

 • Individueel & groepen

 • Innovatief en systeemgericht

 • Examen- en doelgericht werken naar scucces op school en daarbuiten

Een aantal van onze opdrachtgevers

0+
Trajecten succesvol afgerond

Heb je vragen over een aanmelding vul dan dit formulier in of neem rechtstreeks contact op met Westcoaching middels onderstaande gegevens.